Timber by www.emsien3.com EMSIEN-3 Ltd

Icons

 

Company specialized in event management and travel services

solution

get in touch

Warp

Efficacy

Eventure is everywhere offering more for less – 24/7

discover more

Pagekit

Creativity

Our passion is to embrace your vision, elaborate it and turn it into reality.

discover more

UIkit

Experience

Close collaboration with clients for customized and tailored events

discover more

Номер на проект: BG16RFOP002-2.092-0314-C01
Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Бенефициент: ИВЕНЧЪР ЕООД

Обща стойност: 3 458.84 лв., от които 2 940.01 лв.
европейско и 518.83 лв. национално съфинансиране.

Начало: 21.12.2020 г.
Край: 21.03.2021 г.

Постигнат резултат: Финансовата помощ ще бъде използвана за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места. В резултат от изпълнението на процедурата предприятието, ще продължат дейността си и след приключване на проекта.
Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа):
ИВЕНЧЪР ЕООД

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 7 939.29 лв.

Начало: 22.03.2021 г.
Край: 22.06.2021 г.

Get in touch

* Sofia 1606 bul. "General Eduard I. Totleben" 53-55, Business Center Regus, Bulgaria