Timber by www.emsien3.com EMSIEN-3 Ltd

Gallery

Номер на проект: BG16RFOP002-2.092-0314-C01
Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Бенефициент: ИВЕНЧЪР ЕООД

Обща стойност: 3 458.84 лв., от които 2 940.01 лв.
европейско и 518.83 лв. национално съфинансиране.

Начало: 21.12.2020 г.
Край: 21.03.2021 г.
Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа):
ИВЕНЧЪР ЕООД

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 7 939.29 лв.

Начало: 22.03.2021 г.
Край: 22.06.2021 г.